5 ความแตกต่างระหว่างบุหรี่แบบมวน และ บุหรี่ไฟฟ้า ที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้


บุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนั้นนิดคตินนรั้นจะถูกบรรจุอยู่ในบุหรี่ 2 ประเภทนั้นเอง ซึ่งอย่างแรกนั้นคือ บุหรี่แบบมวนปกติ นั้นเอง และอย่างที่ 2 นั้นคือ บุหรี่ไฟฟ้า นั้นเอง ดังนั้นเชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะสงสัยกันนะครับว่าระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนนั้นมีความแตกต่างอย่างใดบ้าง ดังนั้นในบทความนี้ทางเราได้รวบรวมในเรื่องของ ความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวน มาให้ทุกคนแล้วนะครับ  

ความอันตรายแตกต่างกัน  

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “ความแตกต่างในเรื่องของความอันตราย” นั้นเองโดยความแตกต่างของความอันตรายของบุหรี่แบบมวน นั้นจะอันตรายมากกว่าเนื่องจากว่าการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายโดยบุหรี่แบบมวนนั้น จะใช้การเผาไหม้นั้นเอง ซึ่งจะทำให้เกิดสารทาร์ต่าง ๆ และสารเคมีชนิดอื่น ๆ ที่ทำให้เกิดความอันตรายต่อร่างกายเรานะครับ  ซึ่งแตกต่างจากบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้การระเหยในการนำนิโคตินเข้าสู่ร่างกายจนทำให้การนำนิโคตินนั้นสามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดอันตรายด้วยนะครับ ดังนั้นความแตกต่างระหว่างในการเลือกบุหรี่ไฟฟ้าละบุหรี่แบบมวนนั้นจึงมีความอันตรายที่แตกต่างกันนะครับ  

ราคาแตกต่างกัน  

บุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนนั้นจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของ “ราคา” ด้วยนะครับ โดยหากมองในเรื่องของราคาระยะสั้นแล้วราคาของบุหรี่แบบมวนนั้นอาจจะถูกกว่านะครับ แต่ถ้าหากว่าเทียบในระยะยาวแล้วราคาของบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีราคาที่ถูกกว่าอย่างแน่นอน ด้วยราคาของบุหรี่ไฟฟ้านั้นแพเยงแค่เปลี่ยนน้ำยาเท่านั้นก็สามารถสูบต่อได้แล้วจึงทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีราคาที่ถูกกว่าบุหรี่แบบมวนอีกนะครับ  

กลิ่นที่แตกต่างกัน  

อีกข้อที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ การสูบแบบมวนนั้น จะมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะครับ เนื่องจากว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า และ การสูบบุหรี่แบบมวนนั้นจะมีกลิ่นที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเนื่องจากว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีกลิ่นที่ปรุงแต่งไว้แล้วด้วยรสต่าง ๆ จึงทำให้มีกลิ่นที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ  

การซื้อและการจัดจำหน่าย  

อีกเรื่องที่สำคัญที่หลาย ๆ คนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับในเรื่องของ “การจัดจำหน่าย” นั้นความยากง่ายในการหาซื้อนั้นค่อนข้างแตกต่างอย่างชัดเจนนั้นก็เพราะว่าบุหรี่แบบมวนนั้นค่อนข้างที่จะหาง่ายนะครับ แต่ถ้าหากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นค่อนข้างที่จะหาได้ยากกว่านะครับ เนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะมีการจัดจำหน่ายเฉพาะในอินเตอร์เน็ตเท่านั้นการจัดซื้อ จึงค่อนข้างที่จะหาได้ยากกว่าการซื้อบุหรี่แบบมวนนะครับ  

การดูแลรักษา  

อีกข้อที่สำคัญที่หลาย ๆ คนนั้นยังไม่รู้นั้นคือในเรื่องของ “การดูแลรักษา” นั้นจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับ เพราะว่าการดูแลรักษานั้นบุหรี่ไฟฟ้านั้นดูแลรักษายากกว่าบุหรี่แบบมวนนะครับ เนื่องด้วยบุหรี่แบบมวนนั้นไม่ได้มีมีระบบกลไกที่ซับซ้อนเหมือนบุหรี่ไฟฟ้านะครับ ดังนั้นการดูแลรักษาของบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนนั้นจึงแตกต่างกันด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นนี้จึงเป็นความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนนะครับ ดังนั้นนี้เองจึงเป็นความแตกต่างระหว่างบุหรี่ทั้ง 2 แบบนะครับ ดังนั้นใครที่หากความแตกต่างระหว่างบยุหรี่ไฟฟ้า และบุหรี่แบบมวนนั้นมีความแตกต่างดังที่กล่าวไปนะครับ ใครที่กำลังมองหาความแตกต่างระหว่างบุหรี่ไฟฟ้า และ บุหรี่แบบมวนในบทความนี้เราได้รวบรวมมาไว้ให้ทุกคนได้ศึกษาแล้วนะครับ